DECLARACIÓ D'ACCESSIBILITAT

La Conselleria de Sanitat s'ha compromés a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el  Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (obri en una nova finestra).

La present declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web https://manises.san.gva.es/ 

Situació de compliment

Aquest lloc web és  parcialment conforme  amb l'RD 1112/2018 a causa de les excepcions i a la falta de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació. 

Contingut no accessible 

El contingut que es recull a continuació no és accessible per aquests motius: 

a. Falta de conformitat amb l'RD 1112/2018 

  • Existeixen camps de formularis o botons on el text visible que actua com la seua etiqueta no forma part del seu nom accessible [requisit número 9.2.5.3 Inclusió de l'etiqueta en el nom d'UNE-EN 301549:2019]. 
  • El propòsit d'alguns enllaços no es pot determinar a partir del mateix text de l'enllaç [requisit número 9.2.4.4 Propòsit dels enllaços (en context) d'UNE-EN 301549:2019]. 
  • Pot haver-hi errors puntuals d'edició en alguna pàgina web. 
  • Podrien existir arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats que no complisquen íntegrament tots els requisits d'accessibilitat.  

b. Càrrega desproporcionada 

  • No s'hi aplica.

c. El contingut  no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable 

  • No s'hi aplica.  

Preparació de la present declaració d'accessibilitat 

La present declaració va ser preparada el 6 de maig de 2024. 

El mètode emprat per a preparar la declaració ha sigut una autoavaluació duta a terme pel mateix organisme. 

Última revisió de la declaració:  6 de maig de 2024. 

Observacions i dades de contacte 

Pot realitzar comunicacions  sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a) de l'RD 1112/2018) com per exemple: 

  • informar sobre qualsevol possible  incompliment  per part d'aquest  lloc web

  • transmetre altres  dificultats d'accés  al contingut 

  • formular qualsevol altra  consulta o suggeriment de millora  relativa a l'accessibilitat del lloc web 

A  través del següent formulari de contacte.

Les comunicacions seran rebudes i tractades per la Subdirecció General de Tecnologies de la Informació i Comunicacions de la Salut. 

Procediment d'aplicació 

El procediment de reclamació recollit en l'article 13 de l'RD 1112/2018 entrarà en vigor el 20 de setembre de 2020. 

Contingut opcional 

Aquest lloc web aplica els requisits de la Norma  UNE-EN 301549:2019 (obri en una nova finestra)  considerant les excepcions de l'RD 1112/2018. 

L'assistència telefònica addicional per a persones amb discapacitat es pot tramitar a través del servei d'atenció telefònica del 012 (obri en una nova finestra) cridant al número de telèfon 963 866 000. 

L'horari d'atenció és de dilluns a divendres de 08.00 a 19.00 hores, i a l'agost de 08.00 a 16.00 hores, excepte els dies festius d'àmbit nacional, festius de la Comunitat Valenciana, i els dies 24 i 31 de desembre. 

El lloc web està optimitzat per als navegadors Edge, Firefox, Safari, Opera i Google Chrome. Es recomana l'última versió.