Acreditació SIP i comunicació al Registre Civil dels naixements

Telèfon d'atenció: 96 184 50 65 Ext: 756353

Quines gestions podem facilitar-li des d'ACREDITACIÓ?

  • Primeres gestions davant el naixement d'un bebé.
  • Inici dels tràmits per a la Inscripció del nounat en el Registre Civil dins d'unes condicions determinades.
  • Acreditació en el Sistema d'Informació Poblacional (SIP) i emissió de la corresponent Targeta Sanitària.
  • Registre en SIP de pacients no acreditats, modificació de dades administratives, resolució de dubtes.

La nostra missió és treballar de manera contínua en la millora de l'atenció, informació i col·laboració a les persones del nostre Departament de Salut.