Un Hospital centrat en la formació

L'Hospital de Manises ha obtingut el rang d'Hospital Associat Universitari que li permet formar a estudiants de grau i postgrau relacionats amb les titulacions de Ciències de la Salut i a Metges Interns Residents (MIR). Este reconeixement és un recolzament a la seua implicació en l'àrea de la formació de professionals.

I és que el desenvolupament de la labor docent, tant a nivell universitari -participant en la formació de pregrau i de postgrau- com a nivell especialitzat -a través de la formació contínua- ha incidit positivament en l'evolució de l'Hospital de Manises. I és que apostar per la formació afavorix la millora contínua de la qualitat assistencial en els centres sanitaris.

Esta és la raó que ha portat a l'Hospital de Manises a desenvolupar una política de suport a la formació i la docència des dels seus inicis. Per a articular esta política el centre ha creat la seua pròpia Unitat Docent a la qual correspon l'organització, programació i control de l'activitat docent de Segon Cicle gràcies a la firma d'acords amb diferents universitats i organismes.

A més, l'Hospital de Manises compta amb una Comissió de Formació i Docència, a la qual correspon avalar la Formació Contínua destinada a tots els treballadors. Formen part d'esta comissió coordinadors de les tres àrees implicades en la labor formativa: medicina, infermeria i Recursos Humans amb la finalitat d'oferir una planificació millor ajustada a les necessitats.

Tot això li ha permés posar en pràctica un complet programa que compta amb formació pregrau, postgrau i formació continuada.

Residents

El Departament de Salut de Manises va obtindre en 2019 l'acreditació del Ministeri de Sanitat per a formar a Metges Interns Residents (MIR)  així com personal d'Infermeria Interna Resident (EIR) en diverses especialitats i àrees docents que el Departament ha anat ampliant-se fins a les 14 Unitats Docents i 17 Especialitats.