Investigació

Des de la seua creació l'Hospital de Manises ha reconegut la importància de desenvolupar la labor investigadora en el centre amb l'objectiu de poder incorporar així noves fórmules amb les quals millorar els processos mèdics i quirúrgics..

Per això, ha buscat la fórmula adequada per a potenciar esta important faceta entre els seus professionals aconseguint que l'activitat investigadora produïda per a l'Hospital de Manises no haja deixat de créixer any rere any.

L'Hospital de Manises no ha deixat de créixer impulsant la labor investigadora dels seus facultatius.

Bona prova d'això són les nombroses publicacions realitzades a nivell nacional i internacional dels treballs realitzats per facultatius de l'hospital, quantificats en quasi quaranta en l'últim any.

També és un bon exponent la participació anual en més de 120 jornades, seminaris, taules redones i tot tipus de fòrums especialitzats on exposar els últims avanços i tècniques aplicades.

Al marge d'esta labor de producció científica, l'hospital compta amb la seua pròpia Comissió d'Investigació, creada en 2010, i encarregada de vetlar per la qualitat científica dels treballs.

Si vols contactar amb la Unitat d'Investigació de l'Hospital de Manises envia un correu a PENDENT D'ASIGNAR CORREU.